اطلاعات تماس

تلفن تماس : 53326235 - ۰۶۱
شماره فکس : 53326235 - ۰۶۱
پست الکترونیک : Babak_rezaeihshad@yahoo.com
آدرس : استان خوزستان - شهرستان آبادان - محله احمدآباد - احمدآباد خ7 اصلی بین 2و 3 فرعی پلاک 40/1